by cha dev
เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com

โปรโมชั่น
Total: 1
004 ทดสอบแคมเปญ 1 บาท (For open campaign on Taradplaza)

004 ทดสอบแคมเปญ 1 บาท (For open campaign on Taradplaza)

รหัสคูปอง : focot1baht4
รับส่วนลด : 1  บาท สูงสุด : 1  บาท
สั่งซื้อขั้นต่ำ : 100  บาท จำนวน : 10  คูปอง
รายละเอียดการใช้ส่วนลด
กิจกรรมเริ่ม : 19/02/2018 10:41 - 28/02/2018 11:11
ช่องทางการชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
โปรโมชั่นนี้สำหรับ : ทุกคน
สินค้าที่ร่วมรายการ : สินค้าตามรายการด้านล่าง
- คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นจากธนาคาร คูปองหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- คูปองส่วนลดไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทดสอบการเพิ่มสินค้า

รหัสสินค้า: 99998
ราคา 0.00 บ.
สั้นมาก ๆ
  Tell a Friend//